Детермінація насильницької злочинності неповнолітніх осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Досліджено питання детермінації насильницької злочинності неповнолітніх осіб. Доведено, що для усунення насильницьких злочинів повинна проводитися рання профілактика така як: влаштування дітей в навчально-соціальні заклади, бесіди про права та обов'язки батьків, розгляд компетентними органами матеріалів про неналежне виконання батьківських обов'язків, направлення на лікування, тощо. The issue of determination of violent crime among minors has been studied. It has been proven that in order to eliminate violent crimes, early prevention should be carried out, such as: placement of children in educational and social institutions, discussions about the rights and responsibilities of parents, consideration by competent authorities of materials on improper performance of parental duties, referral for treatment, etc.
Опис
Ключові слова
неповнолітні особи, насильницькі злочини, відповідальність, заходи щодо попередження, детермінація злочинності. minors, violent crimes, responsibility, preventive measures, determination of crime.
Бібліографічний опис
Братанчук, Р., Кулик, Л. Детермінація насильницької злочинності неповнолітніх осіб. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24 лист. 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. С.32-33.