ЩОДО УСИНОВЛЕННЯ IНОЗЕМЦЯМИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Досліджено процедуру усиновлення дитини-сироти та дитини, позбавленої батькiвського пiклування, яка проживає в Українi, iноземцями та громадянами України, якi проживають за межами України. The procedure for the adoption of an orphan child and a child deprived of parental care living in Ukraine by foreigners and citizens of Ukraine living outside Ukraine was studied.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Даниленко, С. ЩОДО УСИНОВЛЕННЯ IНОЗЕМЦЯМИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 520 с. С.144-148.