ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вважає, що необхідно врегулювати нормативно-правову базу в частині чіткого визначення повноважень поліції, задля недопущення будь-яких посягань та повноцінного захисту громадян працівниками поліції. Повинен бути вироблений чіткій та ефективний правовий механізм, що забезпечить захист громадянина у будь-якій ситуації а винних буде притягнуто до відповідальності. У цьому аспекті необхідно зазначити про необхідність оновлення нормативної бази, що врегульовує діяльність судів, прокуратури, поліції та інших правоохоронних органів спрямовану на забезпечення повноцінної процедури притягнення до відповідальності посадових осіб, що вчинили порушення прав і свобод людини та громадянина. The author believes that it is necessary to regulate the legal framework in terms of clearly defining the powers of the police, in order to prevent any encroachments and provide full protection of citizens by police officers. A clear and effective legal mechanism must be developed, which will ensure the protection of the citizen in any situation and the guilty will be brought to justice. In this aspect, it is necessary to note the need to update the regulatory framework that regulates the activities of courts, the prosecutor's office, the police and other law enforcement agencies aimed at ensuring a full-fledged procedure for bringing to justice officials who have committed violations of rights and human and citizen freedoms.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Купрій А.І. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 120-123.