Тактика діяльності нарядів ППСМ та оперативних підрозділів транспортних ОВС у рухомому складі на залізничному транспорті з попередження та припинення правопорушень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчальний посібник розглядає методику розкриття і розслідування злочинів на об'єктах залізничного транспорту.
Опис
Ключові слова
транспорт,рухомий склад на залізничному транспорті, адміністративна та оперативно- розшукова діяльність ОВС на транспорті, Управління МВС України на залізничному транспорті, лінійний відділ органів внутрішніх справ на транспорті,охорона громадського порядку та охорона громадської безпеки у рухомому складі транспорту, оперативно - розшукова діяльністьу рухомому складі транспорту, рейдова група, наряд патрульної служби, адміністративні правопорушення та злочини на транспорті, служба чергових частин ОВС на транспорті, запобігання і попередження правопорушень і злочинів на транспорті., транспорт, подвижной состав на железнодорожном транспорте, административная и оперативно - розыскная деятельность ОВД на транспорте, Управления МВД Украины на железнодорожном транспорте, линейный отдел органов внутренних дел на транспорте, охрана общественного порядка и охрана общественной безопасности в подвижном составе транспорта, оперативно - розыскная деятельность в подвижном составе транспорта, рейдовая группа, наряд патрульной службы, административные правонарушения и преступления на транспорте, служба дежурных частей ОВД на транспорте, предотвращение и предупреждение правонарушений и преступлений на транспорте., transport, rolling stock on the railway transport, administrative and operatively - search activity of the Ministry of Transport of Ukraine on transport, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the railway transport, the line department of the bodies of internal affairs in transport, public order protection and protection of public safety in the rolling stock of transport, search activity in the rolling stock of transport, raid group, patrol duty, administrative offenses and transport crimes, duty of the regular parts of the ATS on transport, prevention and prevention of offenses and transport crimes.
Бібліографічний опис
Тактика діяльності нарядів ППСМ та оперативних підрозділів транспортних ОВС у рухомому складі на залізничному транспорті з попередження та припинення правопорушень: навч. пос./ [ уклад.: С.В. Продайко, П.М. Білий, С.О. Баранов ] - Одеса: ОДУВС, 2004. - 164 с.