ІНФОРМАЦІЙНА ПРОТИДІЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Найбільшу загрозу інформаційним ресурсам, що можуть спричинити небажаний вплив на інформаційну систему, а також на інформацію, яка зберігається в ній, представляють: розкриття інформаційних ресурсів; порушення їх цілісності; збій у роботі самого обладнання. The greatest threat to information resources, which can cause an unwanted impact on the information system, as well as on the information stored in it, is represented by: disclosure of information resources; violation of their integrity; malfunction of the equipment itself.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В. ІНФОРМАЦІЙНА ПРОТИДІЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С. 111-114.