Сучасне визначення повторності злочинів у кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У цій статті автором розглядаються спірні питання визначення ознак та видів повторності злочинів у кримінальному праві. Проаналізовано поняття повторності злочинів, ознаки, притаманні їй, та визначено серед них ті, які є обов’язковими та достатніми для визначення поняття повторності злочинів. У статті викладено результати дослідження кримінально-правового змісту специфічних ознак повторності злочинів, які виділяються в теорії кримінального права, – особливостей самих злочинів, що утворюють повторність
Опис
Ключові слова
множинність злочинів, повтор ність злочинів, ознаки, тотожні злочини, однорідні злочини, специфічні ознаки повторності злочинів, multiplicity of crimes, repetition of crimes, signs, identical crimes, homogeneous crimes, specific features of repetition of crimes
Бібліографічний опис
Кулик Л.М. Сучасне визначення повторності злочинів у кримінальному праві України / Л. М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 70 -73.