ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВʼЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні автором запропоновано виокремити деякі типові слідчі ситуації, що можуть виникнути під час розслідування злочинів, повʼязаних із порушенням правил екологічної безпеки, залежно від способу/джерела отримання інформації про подію кримінального правопорушення та ступеня обізнаності про субʼєкта господарювання, що його вчинив. In the study, the author proposed to single out some typical investigative situations that may arise during the investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules, depending on the method/source of obtaining information about the event of a criminal offense and the degree awareness of the business entity that committed it.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пастух, А. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВʼЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 31 травня 2023 р. - Одеса: ОДУВС, 2023. - 286 с. С.166-168.