Феномен адміністративного примусу в змісті надзвичайних правових режимів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто феномен адміністративного примусу в змісті надзвичайних правових режимів. The phenomenon of administrative coercion in the content of emergency legal regimes is considered.
Опис
Ключові слова
адміністративний примус, правові заходи надзвичайного характеру, administrative coercion, legal measures of an extraordinary nature
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Феномен адміністративного примусу в змісті надзвичайних правових режимів. ІХ Закарпатські правові читання : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2017 р., Т. 1. Ужгород, 2017. С. 143-148.