Проблемні аспекти підготовки фахівців ОВС України за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні автор констатує. що на даний момент у вищих навчальних закладах МВС України створена належна нормативна база, яка стосується діяльності по підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, але через новизну даного напрямку підготовки фахівців існують деякі пробіли в правовому регулюванні зазначеної діяльності. In the study, the author states. that at present in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine there is a proper regulatory framework for the training of specialists of educational qualification level, but due to the novelty of this area of ​​training there are some gaps in the legal regulation of this activity.
Опис
Ключові слова
підготовка кадрів в ОВС, магістратура, ступенева освіта, training in the police, master's degree, higher education
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Проблемні аспекти підготовки фахівців ОВС України за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" // Актуальні проблеми управління персоналом Органів внутрішніх справ України : зб. матеріалів наук.-практ. конф.,(24 жовт. 2002 р.). Харків, 2002. С. 145-147.