ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою зазначається, що при вдосконаленні національного законодавства нашої держави щодо протидії домашнього насильства, через перейняття позитивного досвіду зарубіжного правотворення необхідно обов’язково враховувати специфіку та реальні потреби нормотворчої та правозастосовної діяльності. The author notes that when improving the national legislation of our country on combating domestic violence, by adopting the positive experience of foreign law-making, it is necessary to take into account the specifics and real needs of law-making and law-enforcement activities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 154-156.