АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами констатується, що антикорупційне законодавство в сфері державного управління повинне іти в ногу з розвитком всіх інших нормативно-правових актів, включаючи новітні міжнародні акти та закони, які вже довели свою ефективність в боротьбі з корупцією в інших країнах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головко, В., Данилюк, В. АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.30-32.