ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На підставі аналізу світового досвіду боротьби з цим негативним явищем, авторкою запропоновані такі засоби запобігання корупції в Україні: створити умови засудження зловживань державних службовців суспільством, несприйняття корупції; вивести економіку з тіні, реалізувати її ринковий механізм; вирішити проблему легалізації фінансових потоків і інтенсифікації їх інвестиційних функцій; нормативно правову базу для боротьби з корупцією, розробити критерії відповідності рівня зловживання рівню покарання. Разом з тим, власного вирішення потребує завдання імплементації передового досвіду антикорупційної політики в Україні, визначеного на основі критеріїв наближеності норм правового регулювання, правових традицій та правової культури. Based on the analysis of the world experience of combating this negative phenomenon, the author proposed the following means of preventing corruption in Ukraine: create conditions for condemnation of abuses by public officials by society, rejection of corruption; bring the economy out of the shadows, implement its market mechanism; solve the problem of legalization of financial flows and intensification of their investment functions; regulatory legal framework for fighting corruption, develop criteria for matching the level of abuse with the level of punishment. At the same time, the task of implementing the best practices of anti-corruption policy in Ukraine, defined on the basis of the criteria of proximity of legal regulation norms, legal traditions and legal culture, needs its own solution.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Волокітенко, О. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.22-24.