Особливості запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Таким чином, дослідження та наукове осмислення особливостей запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні є однією з ключових складових стратегій зміцнення національної оборони і безпеки нашої держави. Thus, research and scientific understanding of the peculiarities of the introduction of emergency administrative and legal regimes in Ukraine is one of the key components of strategies to strengthen national defense and security of our state.
Опис
Ключові слова
система управління, забезпечення стабільності в суспільстві, запровадження надзвичайного адміністративно-правового режиму, management system, ensuring stability in society, the introduction of an emergency administrative and legal regime
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Особливості запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні. Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : зб. тез доповідей та наукових повідомлень учасн. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2015 р. Харків : Право, 2015. С. 53-56.