Виявлення та фіксація криптовалютних гаманців аналітичними підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Виявлення та фіксація криптовалютних гаманців аналітичними підрозділами Національної поліції України є важливим завданням у протидії злочинності. Воно дозволяє правоохоронним органам відстежувати рух коштів, пов'язаних із злочинною діяльністю, а також виявляти та затримувати злочинців. У роботі розглядаються основні аспекти виявлення та фіксації криптовалютних гаманців аналітичними підрозділами Національної поліції України. Автор аналізує, як можна використовувати різні методи та інструменти для виявлення та фіксації криптовалютних гаманців. Виявлення та фіксація криптовалютних гаманців є складним завданням, яке вимагає спеціальних знань та навичок. Однак, правильно проведене виявлення та фіксація криптовалютних гаманців можуть бути ефективним інструментом у протидії злочинності. Identification and fixation of cryptocurrency wallets by analytical units of the National Police of Ukraine is an important task in combating crime. It allows law enforcement agencies to track the movement of funds associated with criminal activity, as well as identify and apprehend criminals. The paper examines the main aspects of identifying and fixing cryptocurrency wallets by analytical units of the National Police of Ukraine. The author analyzes how different methods and tools can be used to detect and fix cryptocurrency wallets. Identifying and fixing cryptocurrency wallets is a complex task that requires special knowledge and skills. However, properly conducted detection and capture of cryptocurrency wallets can be an effective tool in combating crime.
Опис
Ключові слова
криптовалютні гаманці, виявлення, Фіксація, аналітичні підрозділи, Національна поліція України, протидія злочинності, рух коштів, злочинна діяльність, правоохоронні органи. cryptocurrency wallets, detection, Fixation, analytical units, National Police of Ukraine, crime prevention, movement of funds, criminal activity, law enforcement agencies.
Бібліографічний опис
Шутило, С.В. Виявлення та фіксація криптовалютних гаманців аналітичними підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності : кваліфікаційна робота / Сергій Вікторович Шутило ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2022. - 107 с.