Дотримання працівниками Національної поліції України міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав і свобод людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На практиці саме щодо дотримання працівниками поліції прав та свобод людини простежуються певні проблеми. Адже непоодинокими, на жаль, сьогодні є випадки перевищення працівниками поліції своїх законодавчо визначених повноважень пов’язані з порушенням прав та свобод людини. Вирішити дану проблему нам вбачається можливим лише шляхом вжиття комплексних заходів у виді внесення відповідних змін до чинного законодавства та впровадження дієвих механізмів контролю за діяльністю працівників поліції. In practice, there are certain problems with regard to the observance of human rights and freedoms by police officers. After all, unfortunately, today there are many cases of police officers exceeding their legally defined powers, which are connected with the violation of human rights and freedoms. We consider it possible to solve this problem only by taking comprehensive measures in the form of making appropriate changes to the current legislation and implementing effective mechanisms for monitoring the activities of police officers.
Опис
Ключові слова
права і свободи людини, міжнародні стандарти, Національна поліція, міжнародні стандарти. human rights and freedoms, international standards, National Police, international standards.
Бібліографічний опис
Нестеренко, М. Дотримання працівниками Національної поліції України міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав і свобод людини. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.182-185.