Перспективи та потенціал використання систем відеоспостереження недержавного сектору в структурі національної стратегії боротьби зізлочинністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В умовах науково-технічного прогресу, особливо в інформаційній сфері, представники криміногенного світу все частіше використовують в своїй злочинній діяльності передові здобутки такого розвитку. Розвиток технологій відеоспостереження та їх здешевлення створили передумови просто повального її використання в найрізноманітніших сферах життєдіяльності. Популярність запровадження відеосистем спостереження в правоохоронній діяльності можна пояснити декількома чинниками. Правоохоронні органи отримають надзвичайно велике джерело інформації та доказів, як для здійснення кримінального аналізу, так і для боротьби зі злочинністю в цілому. Підвищить рівень взаємодії правоохоронних органів та суспільства, створить стримуючий фактор вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі і латентних. In the conditions of scientific and technical progress, especially in information sphere, representatives of the criminogenic world increasingly use advanced achievements of such development in their criminal activities. The development of video surveillance technologies and their cheapening created the prerequisites for its widespread use in the most diverse spheres of life. The popularity of video surveillance systems in law enforcement can be explained by several factors. Law enforcement agencies will receive an extremely large source of information and evidence, both for criminal analysis and for fighting crime in general. It will increase the level of interaction between law enforcement agencies and society, and will create a deterrent to the commission of criminal offenses, including latent ones.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лісніченко, Д. Перспективи та потенціал використання систем відеоспостереження недержавного сектору в структурі національної стратегії боротьби зізлочинністю. Імплементація ILP моделі в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с. С.96-100.