Тактична підготовка поліцейського до ведення переговорів із правопорушниками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: ХНУВС
Анотація
У даній науковій роботі визначено загальні положення тактики ведення переговорів поліцейськими. Акцентовано увагу на тактичних прийомах ведення переговорів із правопорушниками, якими має володіти майбутній працівник Національної поліції України. В данной научной работе определены общие положения тактики ведения переговоров полицейскими. Акцентировано внимание на тактических приемах ведения переговоров с правонарушителями, которыми должен обладать будущий сотрудник Национальной полиции Украины. The general positions of negotiating tactics for a police office are determined in this scientific work. The attention is paid to the tactics of negotiating with offenders that should have a future employee of the National Police Ukraine .
Опис
Ключові слова
поліцейський, переговорний процес, Національна поліція України, ведення переговорів, тактика переговорів, правопорушник, тактична підготовка., полицейский, переговорный процесс, Национальная полиция Украины, ведение переговоров, тактика переговоров, правонарушитель, тактическая подготовка., police, the negotiation process, the national police of Ukraine, negotiation, tactics of negotiations, the offender, tactical training.
Бібліографічний опис
Трояновський В.С. Тактична підготовка поліцейського до ведення переговорів із правопорушниками / В.С. Трояновський // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків, 2017. - С. 126 - 130.