ПРО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРАЛЬНО-НОРМАТИВНИХ ОЗНАК ДЛЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ РОЛІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В умовах воєнного стану та кризових явищ в Україні вкрай важливого сенсу набувають питання народо- та природозбереження на державному та локальному рівнях. Монографічне дослідження зацікавлює своєю новизною та теоретичним значенням, оскільки сприяє подоланню сучасних викликів державотворенню, налагодженню взаємин між людиноюIn the conditions of martial law and crisis phenomena in Ukraine, the issue of national and nature conservation at the state and local levels acquires an extremely important meaning. A monographic study is interesting in its own way novelty and theoretical significance, as it contributes to overcoming modern challenges to statehood, the establishment of relations between people and territorial community, and also expands the issues of the field of municipal law. та територіальною громадою, а також розширює проблематику галузі муніципального права.
Опис
Ключові слова
громадянське суспільство, децентралізація публічної влади, місцеве самоврядування, civil society, decentralization of public power, local self-government
Бібліографічний опис
Львова Є.О. ПРО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРАЛЬНО-НОРМАТИВНИХ ОЗНАК ДЛЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ РОЛІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Рецензія на рукопис Олександра Боярського «Людина в місцевому самоврядуванні: до розуміння та визначення параметрально-нормативних ознак» за редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М.О. Баймуратова. Київ–Одеса : Фенікс, 2022, 432 с. С. 330 - 331.