Тактичні особливості спілкування поліцейського з правопорушниками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На думку автора дослідження спілкування поліцейського з правопорушником потребує професіоналізму та напрацьованих технік і навичок, аби кінцевий результат комунікації задовільняв потреби обох сторін та не загрожував життю та здоров’ю жодної з них. According to the author of the study, communication between a police officer and an offender requires professionalism and developed techniques and skills so that the final result of the communication satisfies the needs of both parties and does not threaten the life and health of either of them.
Опис
Ключові слова
працівники поліції, техніка спілкування, професійна діяльність, правопорушники, переговорний процес, тактика, правила звернення. police officers, communication technique, professional activity, offenders, negotiation process, tactics, rules of appeal.
Бібліографічний опис
Псьота, С. Тактичні особливості спілкування поліцейського з правопорушниками. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.165-168.