ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК У ПРИРОДООХОРОННИХ ЦІЛЯХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Багато з характеристик, необхідних для потенційних кандидатів CDD, подібні до тих, що зазначаються для відбору собак в інших сферах (пошук наркотиків, вибухових речовин, трупів тощо). Цього можна було очікувати, тому що природоохоронний пошук поділяє багато спільного з іншими сферами виявлення запахових слідів. Однак, багато цих рис є психологічними та соціальними, а не фізичними, і це створює певні труднощі. Хоча та інформація, яка зазначалася раніше, говоре про те, що існує певна адаптація методів відбору з інших областей по виявленню запахів, але більшість надає замало інформації або зовсім її не надає про те, які інструменти використовувались, як вони були адаптовані або конкретні критерії відбору, що використовуються для оцінки кандидатів CDD. Many of the characteristics required of potential CDD candidates are similar to those noted for the selection of dogs in other areas (drug detection, explosives detection, cadaver detection, etc.). This was to be expected because conservation search shares much in common with other areas of scent detection. However, many of these traits are psychological and social rather than physical, and this creates some difficulties. Although the information previously noted suggests that there is some adaptation of selection methods from other areas of odor detection, most provide little or no information about what instruments were used, how they were adapted, or specific selection criteria. , used to evaluate CDD candidates.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Уткіна К.С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК У ПРИРОДООХОРОННИХ ЦІЛЯХ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 68-72.