ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЩОДО ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підсумовуючи викладене, необхідно вказати, що здійснення публічних закупівель, під час дії режиму воєнного стану, без використання електронної системи закупівель, якщо вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, замовник/державний замовник оприлюднює звіт щодо договіру про публічні закупівлі, укладений без використання електронної системи закупівель не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. В цьому випадку додаткові угоди потрібно публікувати тільки в разі оприлюднення звіту про договір щодо закупівкль на суму, яка дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень. Summarizing what has been stated, it is necessary to indicate that the implementation of public procurements, during martial law, without the use of an electronic procurement system, if the cost of the procurement is or exceeds 50,000 hryvnias, the customer/state customer shall publish a report on the public procurement contract concluded without the use of the electronic procurement system no later than 70 days after the termination or cancellation of martial law in Ukraine or in some of its localities. In this case, additional agreements need to be published only in case of publication of the contract report on purchases for an amount equal to or greater than 50 thousand hryvnias.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Киян Д.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЩОДО ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 72-74.