ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор стверджує, що інститут муніципальної відповідальності депутатів місцевих рад в Україні знаходиться в стані клінічної смерті і потребує реанімації. Зокрема необхідно прийняти Закон «Про місцеві референдуми», проводити тренінги для громадськості та навчити їх впливати на своїх депутатів. Також, враховуючи процес децентралізації та зростаючу роль місцевого самоврядування, необхідно доопрацювати існуючі закони, та надати громаді більший контроль за діяльністю своїх уповноважених представників. The author claims that the institution of municipal responsibility of deputies of local councils in Ukraine is in a state of clinical death and needs resuscitation. In particular, it is necessary to adopt the Law "On Local Referendums", conduct trainings for the public and teach them to influence their deputies. Also, given the process of decentralization and the growing role of local self-government, it is necessary to finalize the existing laws and give the community greater control over the activities of its authorized representatives.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гнатюк П.О. ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 28-29.