Перспективні напрямки застосування методів аналізу значних об'ємів даних в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-розшукової діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Аналізуються сучасні напрямки застосування методів аналізу значних об'ємів даних в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. Modern directions of application of methods of analysis of significant volumes of data in information and analytical provision of operational and investigative activities of the National Police of Ukraine are analyzed.
Опис
Ключові слова
інформаційно-аналітичне забезпечення, оперативно-розшукова діяльність, методи аналізу. information and analytical support, operative and investigative activities, methods of analysis.
Бібліографічний опис
Поляков, Є., Туренко, Н. Перспективні напрямки застосування методів аналізу значних об'ємів даних в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-розшукової діяльності. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м. Одеса, 29 березня 2024 р.) Одеса: ОДУВС, 2024. С. 193–197.