Кримінальна заборона організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: досвід країн ближнього зарубіжжя

dc.contributor.authorКозак, В. Я.
dc.contributor.authorKozak, V. Ya.
dc.date.accessioned2024-02-09T12:19:09Z
dc.date.available2024-02-09T12:19:09Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСтаттю присвячено порівняльно-правовому аналізу зарубіжного законодавства про кримінальну відповідальність за організацію та утримання наркопритонів, а також за також за систематичне надання приміщень для споживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. У статті проводиться дослідження особливостей кримінальної заборони організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які закріплені в законодавстві країн пострадянського простору: Азербайджану, Вірменії, Грузії, Естонської Республіки, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Молдови, Республіки Білорусь, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України. За результатами проведеного аналізу законодавство вказаних країн було поділено на три групи, де кримінальне законодавство перших передбачає відповідальність виключно за організацію та утримання наркопритонів (Вірменія, Таджикистан, Узбекистан); другі – кримінальна відповідальність встановлена не лише за організацію та утримання наркопритонів, а й за систематичне надання приміщень для наркоспоживання (Молдова, Казахстан, Туркменістан, Киргизстан); треті – закріплюється кримінальна відповідальність за організацію та утримання наркопритонів, надання приміщень для таких цілей, а також встановлена підвищена відповідальність за вчинення вказаних дій за обтяжуючих обставин (Білорусь, Грузія, Україна). Пропонується висновок, що кримінальна заборона, яка міститься у національному законодавстві, є більш змістовною у порівнянні із кримінальними законами інших країн, які були проаналізовані. Зауважується, що використовуючи дефініцію «місце» КК України досягає певного ступеня абстрактності у формулюванні кримінально-правової заборони, що є більш вдалим підходом, ніж використання терміну «приміщення», обмежувальне тлумачення якого створює можливість для того, щоб вивести зі сфери кримінально-правового регулювання випадки використання місць, які не відповідають його ознакам. The article is devoted to the comparative legal analysis of foreign legislation on criminal liability for organisation and maintenance of drug dens, as well as for systematic provision of premises for consumption of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. The article examines the peculiarities of the criminal prohibition of organising or maintaining places for the illegal use, production or manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues enshrined in the legislation of the post-Soviet countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia, the Republic of Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Moldova, the Republic of Belarus, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. Based on the results of the analysis, the legislation of these countries was divided into three groups, where the criminal legislation of the first provides for liability exclusively for the organisation and maintenance of drug houses (Armenia, Tajikistan, Uzbekistan); the second – criminal liability is established not only for the organisation and maintenance of drug houses, but also for the systematic provision of premises for drug use (Moldova, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan); the third – criminal liability is established for the organisation and maintenance of drug houses, providing (Belarus, Georgia, Ukraine). The author concludes that the criminal prohibition contained in national legislation is more meaningful compared to the criminal laws of other countries which were analysed. It is noted that by using the definition of "place", the Criminal Code of Ukraine achieves a certain degree of abstraction in the formulation of the criminal prohibition, which is a more successful approach than the use of the term "premises", the restrictive interpretation of which makes it possible to exclude from the scope of criminal law regulation the cases of use of places which do not meet its characteristics.
dc.identifier.citationКозак, В. Кримінальна заборона організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: досвід країн ближнього зарубіжжя. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 25-29.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6681
dc.publisherОдеса: ОДУВС
dc.titleКримінальна заборона організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: досвід країн ближнього зарубіжжя
dc.title.alternativeCriminal prohibition of organizing or maintaining places for illegal use, production or manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues: the experience of neighboring countries
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Козак ПУПЧ 23-4.pdf
Розмір:
186.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: