ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори дійшли висновку про те, дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється за допомогою судово-балістичної експертизи, яка є різновидом криміналістичної експертизи. Проведення судово-балістичної експертизи потребує значного обсягу довідкової та методичної літератури, відомостей про різні зразки зброї та набоїв до неї. Результативність судово-балістичної експертизи значною мірою обумовлюється кваліфікацією експерта, володіння ним апробованою методикою проведення експертного дослідження, а також наявністю і доступністю інформаційного матеріалу довідкового характеру щодо конструкції та характеристик застосування сучасних зразків зброї. The authors concluded that the investigation of firearms, ammunition and gunshot traces is carried out with the help of forensic ballistics examination, which is a type of forensic examination. Conducting a forensic ballistics examination requires a significant amount of reference and methodical literature, information on various types of weapons and ammunition for them. The effectiveness of the forensic ballistic examination is largely determined by the expert's qualifications, his possession of the proven method of conducting expert research, as well as the availability and availability of informational material of a reference nature regarding the design and characteristics of the use of modern weapons.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ковальова О.М., Усата Г. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 225-227.