Відповідальність слідчих поліції за корупційні діяння

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Научно-практическое правовое издание Республики Молдова
Анотація
У статті досліджено, що за корупційні правопорушення, вчиненні слідчими поліції, застосовується кримінальна,адміністративна, дисциплінарна або цивільно-правова відповідальність. Найбільш небезпечними з них є корупційні злочини, які можуть здійснюватися у формах одержання хабара, неправомірного втручання в діяльність інших державних органів або посадових осіб, надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття відповідних рішень тощо, адже вони завжди пов'язані з неправомірним використанням слідчими наданої їм влади або службових повноважень. У кожному конкретному випадку необхідно з' ясовувати умисний характер учиненого діяння та наявність особистого інтересу. З метою викоренення корупційних виявів серед слідчих необхідне належне законодавче забезпечення їхньої діяльності з урахуванням світового досвіду. The article studied that for corruption, which was committed bу роІісе investigators use criminal, administrative, disciplinary civil liability. The most dangerous of these are - corruption offenses which may take the form of: bribery, unlawful interference with other govemment agencies or officials providing illegal benefits tp persons or entities in the preparation and decision-making, etc but they always connected with the misuse of investigative given them power or authority. In each case it is necessary to find out intentional nature of the offense and the availability of personal interest. In order to eradicate corruption among investigators need adequate legislative support for their activities, taking into account the world experience.
Опис
Ключові слова
відповідальність, корупція, слідчий, захист прав і свобод людини, поліція, законодавче забезпечення, responsibility, corruption, investigator, protection of human rights, роІісе said, legislative support
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Відповідальність слідчих поліції за корупційні діяння // Национальный юридический журнал: теория и практика. February 2017. С. 37 - 39.