Деякі аспекти нормативно-правового регулювання академічної доброчесності в закладах вищої освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Запровадження принципів академічної доброчесності в українських закладах вищої освіти – це питання підняття якості вищої освіти та репутації самих закладів вищої освіти, підвищення їхнього рейтингу, визнання дипломів університетів на європейському та світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності випускників цих закладів вищої освіти. Академічна доброчесність у сучасному світі є тим основним важелем, який будує фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. Introducing the principles of academic integrity in Ukrainian institutions of higher education is a matter of raising the quality of higher education and reputation institutions of higher education themselves, increasing their rating, recognition of university diplomas at the European and world levels, increasing competitiveness of graduates of these institutions of higher education. Academic integrity in today's world is the main lever that builds the foundation of a person's inner harmony, the stability of his character and the consistency of his moral image.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Файчук, С. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання академічної доброчесності в закладах вищої освіти України. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.277-279.