УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-10-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Специфікою змісту професійної поліцейської підготовки за кордоном є наявність загальних складових, що забезпечують боротьбу з організованою злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, особисту безпеку, навчання менеджменту, спілкуванню з різними соціальними групами, іноземних мов тощо. Тож вітчизняна підготовка особового складу поліції потребує залучення зарубіжних фахівців та застосування на практиці отриманих знань. Даний метод уже був частково застосований, та через брак часу підготовки нових поліцейських не досить якісно та результативно. Тому наша країна повинна намагатися співпрацювати та налагоджувати тісні зв’язки у сфері підготовки кадрів до Національної поліції. А самі поліцейські мають перш за все гідно поводити себе на роботі та поза нею і відноситися до своєї професії. The specificity of the content of professional police training abroad is the presence of common components that ensure the fight against organized crime, terrorism, drug trafficking, personal safety, management training, communication with various social groups, foreign languages, etc. Therefore, domestic training of police personnel requires the involvement of foreign specialists and the practical application of the acquired knowledge. This method has already been partially applied, but due to the lack of time to train new police officers, it is not sufficiently high-quality and effective. Therefore, our country should try to cooperate and establish close ties in the field of training personnel for the National Police. And the policemen themselves must, first of all, behave with dignity at work and outside it and relate to their profession.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пацамай М.П. УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІД. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського: матеріали кругл. столу, м.Одеса, 26 жовтня 2016 р. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 204 с.С. 133-137.