ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Передумовою формування гендерної політики є прояви гендерної нерівності в сфері освіти. Ще з дитячих садочків в українському суспільстві дівчата та хлопчики виховуються по-різному, а в школі закріплюється сприйнята стандартизована модель поведінки, що нерідко призводить до протиріч між внутрішнім станом особи, самосприйняттям та необхідністю відповідати зовнішнім очікуванням суспільства з огляду на біологічне походження. З огляду на окреслені адміністративно-політичні, економічні, соціально-культурні передумови в нашій державі з початку ХХІ сторіччя поступово формується та реалізується гендерна політика. Саме зазначені передумови і визначають основні напрями реалізації даної політики, а саме: збільшення представництва жінок у вищих, центральних та місцевих органах влади; зрівняння розміру заробітної плати для чоловіків та жінок; руйнування стереотипу «жіночих» та «чоловічих» професій; забезпечення належного рівня забезпечення умов для гармонійного поєднання сімейних і професійних обов’язків; протидія насильству в сім’ї; запровадження програм відповідального батьківства; впровадження гендерного підходу у всі рівні освіти тощо.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Примачук, Я. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.111-112.