Проблема визначення переліку предикатних податкових злочинів для розслідування легалізації доходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Сучасні глобалізаційні процеси стали поштовхом для застосування нових інструментів при вчиненні злочинів, повʼязаних з легалізацією доходів та ухиленням від сплати податків. Метою статті є дослідження взаємозвʼязку між предикатним злочином, результатом якого є виникнення незаконних доходів та подальшою легалізацією таких доходів. Modern globalization processes have given rise to the use of new tools in committing crimes related to money laundering and tax evasion. The purpose of the article is to study the relationship between the predicate crime resulting in the emergence of illegal income and the subsequent legalization of such income.
Опис
Ключові слова
легалізація доходів, предикатний злочин, ухилення від сплати податків. legalization of income, predicate offense, tax evasion.
Бібліографічний опис
Кутепов, І. Проблема визначення переліку предикатних податкових злочинів для розслідування легалізації доходів. 78 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Випуск 04/2021, м. Харків, 25 грудня. 2021 р. Харків, 2021. 502 с. С.351-353.