Концепція "середньої держави" як основа незалежної зовнішньої політики України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Досліджено концепцію "середньої держави" як основи незалежної зовнішньої політики України. The concept of "middle state" as the basis of Ukraine's independent foreign policy has been studied.
Опис
Ключові слова
розвиток українського соціуму, європейський вимір, концепція "середньої держави", досвід Канади, зовнішня політика країни. the development of Ukrainian society, the European dimension, the concept of "middle country", the experience of Canada, the country's foreign policy.
Бібліографічний опис
Надибська, О., Надибський, М. Концепція "середньої держави" як основа незалежної зовнішньої політики України. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: Матеріали Круглого столу (м. Одеса, 21 листопада 2019 року) / ред. кол. : С. О. Кузніченко, О. Я. Надибська ; Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса: Астропринт, 2019. С. 106-109.