Ціннісно-компетентнісний підхід у навчанні для формування професійної компетентності майбутніх поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: ХНУВС;
Анотація
Визначено характерні ознаки сучасної підготовки кадрів для Національної поліції України у сфері вищої освіти. Розглянуто значення ціннісно-компетентнісного підходу в професійному становленні майбутніх поліцейських. The characteristic features of modern training for the National Police of Ukraine in the field of higher education are identified. The importance of the value-competence approach in the professional development of future police officers is considered.
Опис
Ключові слова
підготовка кадрів, готовність, професіоналізм, компетентність, компетентнісний підхід, Національна поліція України, training, readiness, professionalism, competence, competence approach, National Police of Ukraine
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Ціннісно-компетентнісний підхід у навчанні для формування професійної компетентності майбутніх поліцейських // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, 2018. С. 196 - 198.