Інтелектуальні інформаційні системи підтримки прийняття рішень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Інтелектуальні інформаційні системи підтримки прийняття рішень (ІСППР) є різновидом інформаційних систем, які використовують методи штучного інтелекту для допомоги користувачам у прийнятті рішень. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до інформації, обробляти її та аналізувати її, а також використовувати отримані результати для прийняття обґрунтованих рішень. У роботі розглядаються основні аспекти інтелектуальних ІСППР. Автор аналізує, як ІСППР можуть бути використані для вирішення різних завдань, таких як прогнозування, класифікація, розпізнавання образів та інші. ІСППР є ефективним інструментом для підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності. Вони дозволяють користувачам приймати більш обґрунтовані рішення, а також підвищувати ефективність діяльності організації. Intelligent decision support information systems (DSIS) are a type of information systems that use artificial intelligence techniques to help users make decisions. They allow users to access information, process and analyze it, and use the results to make informed decisions. The work considers the main aspects of intellectual ISPPR. The author analyzes how ISPPR can be used to solve various tasks, such as forecasting, classification, pattern recognition, and others. ISPPR is an effective tool to support decision-making in various spheres of activity. They allow users to make more informed decisions, as well as increase the efficiency of the organization.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні інформаційні системи, підтримка прийняття рішень, штучний інтелект, прогнозування, класифікація, розпізнавання образів. intelligent information systems, decision support, artificial intelligence, forecasting, classification, pattern recognition.
Бібліографічний опис
Ялишева, О. Інтелектуальні інформаційні системи підтримки прийняття рішень : кваліфікаційна робота / Ольга Ялишева ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2022. - 69 с.