ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дослідивши дану проблему, авторами робиться висновок про те, що протягом останніх років спостерігається певний прогрес застосування скандинавського методу забезпечення публічної безпеки та порядку, а також констатувати його ефективність (дійсно працює). Тому правоохоронні органи України повинні перейняти досвід закордонних держав під час реформування поліції в Україні та на власному прикладі демонструвати ефективність роботи підрозділів української поліції. Having studied this problem, the authors conclude that in recent years there has been some progress in the use of the Scandinavian method of ensuring public safety and order, as well as stating its effectiveness (it really works). Therefore, law enforcement agencies of Ukraine should adopt the experience of foreign countries during the reform of the police in Ukraine and demonstrate the effectiveness of Ukrainian police units by their own example.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузяк Д. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали міжнар. науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 листопада 2022 року). Одеса : ОДУВС, 2022. 204 с. С. 103-106.