РЕФЛЕКСІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТОЇ ЗРІЛОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сьогодні, незважаючи на необхідність розробки такого важливого психологічного процесу, як рефлексія, без якого неможливо створити жодної психологічної програми, існує достатнє розмежування підходів до розуміння сутності цього явища, його функцій та умов розвитку, що не дозволяє здійснити цілісну оцінку структурної організації рефлексії. Today, despite the need to develop such an important psychological process as reflection, without which it is impossible to create any psychological program, there is a sufficient separation of approaches to understanding the essence of this phenomenon, its functions and conditions of development, which does not allow a holistic assessment of the structural organization of reflection.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заволокіна В.А. РЕФЛЕКСІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТОЇ ЗРІЛОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 109-111.