ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ; Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Анотація
Освітній процес у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в правоохоронній сфері та організації праці в умовах воєнного стану. Він базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності і безперервності та завдяки гармонійному поєднанню всіх наведених аспектів дозволить досягти головної мети – підготовки освічених фахівців та професіоналів у галузях «Права» та «Цивільної безпеки».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сіфоров, О. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 1 травня – 11 червня 2023 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 108 с. С.89-93.