Деякі проблеми кримінальної відповідальності за піратство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
Статтю присвячено дослідженню деяких проблем кримінальної відповідальності за піратство. Проблема поширення піратства зумовлюється масштабністю наслідків для забезпечення миру та безпеки людства. За деякими оцінками експертів, загальна шкода від піратства складає десятки мільярдів доларів. Більшість із цих витрат буде включено до вартості товарів, що негативно впливає на економіку країн. Піратство - явище морського розбою, широко відоме ще з стародавніх часів. В минулому його роль була досить вагомою, у сучасності піратство вже не грає колишньої ролі, однак досі зберігається в деяких регіонах. The article is devoted to the study of some problems of criminal liability for piracy. The problem of the spread of piracy is determined by the scale of the consequences for ensuring the peace and security of mankind. According to some expert estimates, the total damage from piracy amounts to tens of billions of dollars. Most of these costs will be included in the cost of goods, which negatively affects the economies of countries. Piracy is a phenomenon of sea robbery, widely known since ancient times. In the past, its role was quite significant, in modern times, piracy no longer plays its former role, but it still persists in some regions.
Опис
Ключові слова
піратство, загроза, морська безпека, законодавство, кримінальна відповідальність, кваліфікація, piracy, threat, maritime security, legislation, criminal liability, qualification
Бібліографічний опис
Домброван Н.В., Ізбаш К.С. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за піратство // MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS: ІІ International scientific conference (Odessa, Ukraine December 23, 2022). Baltija Publishing, 2022. P. 108-111.
Зібрання