Анархісти півдня України 1910-1914 рр.: від економічного терору до таємних профспілок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Одеський національний політехнічний університет
Анотація
У статті розглядаються проблеми стратегії анархістського руху в 1910-1914 рр. на півдні України. Також аналізується роль анархістів в підпільному синдикалістському русі моряків Чорноморського торгового флоту, створення зарубіжних центрів і публікацій революційного «Союзу чорноморських моряків». В статье рассматриваются проблемы стратегии анархистского движения в 1910–1914 гг. На юге Украины, раскрывается их роль в подпольном синдикалистском движении моряков Черноморского торгового флота, создании зарубежных центров и публикаций революционного «Союза черноморских моряков». The article deals with problems of strategy of anarchist movement in 1910–1914 in the south of Ukraine. Anarchists’ role in the clandestine syndicalist movement of seamen of the Black Sea trade fleet, creation of foreign centers and publications of the revolutionary «Union of Black Sea seamen» are analyzed in the article.
Опис
Ключові слова
анархізм, анархісти-синдикалісти, страйк, реєстрація, моряки, «Союз чорноморських моряків», профспілки, економічний терор;, анархизм, анархисты-синдикалисты, забастовка, регистрация, моряки, «Союз черноморских моряков», профсоюзы, экономический терор;, anarchism, anarchists-syndicalists, strike, registration, seamen, «Union of Black Sea seamen», trade unions, economic terror;
Бібліографічний опис
Савченко В.А. Анархісти півдня України 1910-1914 рр.: від економічного терору до таємних профспілок / В.А. Савченко // Інтелігенція і влада. - 2011. - Вип. 22. - С. 48-56.