Правове регулювання проведення масових заходів (порівняльно-правовий аналіз національного та закордонного досвіду)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор аналізує правове регулювання проведення масових заходів в Україні та закордоном. The author analyzes the legal regulation of mass events in Ukraine and abroad.
Опис
Ключові слова
охорона громадського порядку, проведення масових заходів, зарубіжний досвід, protection of public order, holding mass events, foreign experience
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Правове регулювання проведення масових заходів (порівняльно-правовий аналіз національного та закордонного досвіду). Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. семінару. Харків. 2007. С. 32-35.