Психологічні чинники формування професійної стійкості працівників карного розшуку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Автором, на підставі аналізу спеціальної літератури вітчизняних авторів і зарубіжних джерел, систематизовано структура чинників негативного впливу на особистість, які необхідно враховувати в процесі цілеспрямованого формування професійної стійкості. By an author, on the basis of analysis of the special literature of domestic authors and foreign sources, sistemed structure of factors of negative influence on personality, which must be taken into account in the process of the purposeful forming of professional stability.
Опис
Ключові слова
адаптивні здібності, комунікативні здібності, моральна нормативність, мотивація успіху, нервово& психічна стійкість, професійна стійкість, рівень суб’єктивного контролю, рівень вольового самоконтролю., adaptive capabilities, communicative capabilities, moral normativeness, motivation of success, stability, professional stability, level of subjective control, level of volitional self&control.
Бібліографічний опис
Прудка Л.М. Психологічні чинники формування професійної стійкості працівників карного розшуку. / Л.М. Прудка // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – №11-12. – С. 246-254.