ДОМАШНЬОМЄ НАСИЛЬСТВО: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою дослідження є аналіз та деталізація проблем домашнього насильства, а також розробка шляхів удосконалення організаційно-правових засад протидії цього явища. The purpose of the study is to analyze and detail the problems of domestic violence, as well as to develop ways to improve the organizational and legal foundations of combating this phenomenon.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, актуальна проблема, безпека українських громадян, аналіз чинного законодавства, domestic violence, current problem, safety of Ukrainian citizens, analysis of current legislation
Бібліографічний опис
Нестеренко М.О., Сухарєва А.О. ДОМАШНЬОМЄ НАСИЛЬСТВО: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ФОРМИ ПРОЯВУ. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 196 - 199.