УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В МИРОТВОРЧІЙ МІССІЇ ООН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Участь українських поліцейських в міжнародних миротворчих операціях сприяє вивченню ефективних форм і методів діяльності поліцейських організацій різних країн у боротьбі зі злочинністю, а також міжнародній та європейській інтеграції поліції і держави в цілому. Також слід зазначити, що у сучасний період загрозу міжнародному миру й безпеці становлять не тільки конфлікти міжнародного рівня, а і конфлікти державного характеру, тому зміцнення внутрішньої безпеки держави і, зокрема, правопорядку, як однієї з її найважливіших складових, може розглядатися як засіб забезпечення міжнародного миру й безпеки.The participation of Ukrainian police officers in international peacekeeping operations contributes to the study of effective forms and methods of activity of police organizations of different countries in the fight against crime, as well as to the international and European integration of the police and the state as a whole. It should also be noted that in the modern period there is a threat international peace and security are not only conflicts of an international level, but also conflicts of a state nature, therefore strengthening the internal security of the state and, in particular, law and order, as one of its most important components, can be considered as a means of ensuring international peace and security.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Білоус М.П., Рудой К.М. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В МИРОТВОРЧІЙ МІССІЇ ООН. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 24 - 29.