Оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби при виконанні судових актів господарського суду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення виконання судових рішень у господарському процесі, а також гарантіям прав учасників виконавчого провадження, що досягається, зокрема, правом на оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної виконавчої служби. На підставі аналізу норм чинного господарського процесуального законодавства сформульовані загальні висновки щодо особливостей оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної виконавчої служби.
Опис
Ключові слова
господарський процес, виконавче провадження, оскарження., хозяйственный процесс, исполнительное производство, обжалование., commercial process, en for cement proceedings, appeal.
Бібліографічний опис
Дрішлюк В.І. Оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби при виконанні судових актів господарського суду / В.І. Дрішлюк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 98 - 101.