Історія України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Методичний посібник покликаний надати допомогу слухачам та студентам першого курсу відділення заочного навчання під час самостійної підготовки до семінарських занять, а також при написанні контрольної роботи з навчальної дисципліни “Історія України”. The manual is designed to help first-year students and students of the correspondence department during independent preparation for seminars, as well as in writing a test on the subject "History of Ukraine".
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, посібник, завдання курсу,відродження історії України, духовний розвиток українського народу, майбутні спеціалісти, виховання студентів, курсантів, academic discipline, manual, course objectives, revival of the history of Ukraine, spiritual development of the Ukrainian people, future specialists, education of students, cadets
Бібліографічний опис
Історія України : метод. пос. / уклад. Цвілюк С.А., Гонтар О.В. – вид. 4-те – Одеса : ОДУВС, 2009. — 45 с.