Особиста безпека поліцейського в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Найважливішими елементами підготовки висококваліфікованого працівника поліції є формування необхідних навичок безпечної поведінки при виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій, оскільки під час воєнного стану основною функцією поліції є протидія внутрішнім загрозам, чого досягають вирішенням таких завдань, як боротьба зі злочинністю, особливо з її організованими формами; протидія різним проявам тероризму; забезпечення громадської безпеки тощо. The most important elements of the training of a highly qualified police officer are the formation of the necessary skills of safe behavior in the event of any emergency situations, since during the martial law the main function of the police is to counter internal threats, which is achieved by solving such tasks as the fight against crime, especially its organized forms; countering various manifestations of terrorism; ensuring public safety, etc.
Опис
Ключові слова
Національна поліція, безпека особового складу, бойові дії, воєнний стан, надзвичайні ситуації. National police, personnel security, hostilities, martial law, emergencies.
Бібліографічний опис
Магац, І. Особиста безпека поліцейського в умовах воєнного стану. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократич ної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.159-160.