ПРАВИЛЬНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА МОВЛЕННЯ ЮРИСТА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори відзначають, що точність юриста буде залежати від його інтелектуального рівня, багатства його активного словникового запасу, ерудиції, володіння логікою думки, законами мовного вираження. Таким чином, завдяки правильному і точному мовленню юристи підвищують та укріплюють престиж юридичної професії на велику кількість сходинок, зміцнюючи тим самим свою репутацію, в незалежності від того, в якій з широкої кількості галузей права вони б не працювали, підтримують свій статус і гідність, а в підсумку – підкреслюють статус і гідність нашої славетної держави –України! The authors note that the accuracy of a lawyer will depend on his intellectual level, the richness of his active vocabulary, erudition, mastery of the logic of thought, and the laws of linguistic expression. Thus, thanks to correct and accurate speech, lawyers raise and strengthen the prestige of the legal profession by a large number of steps, thus strengthening their reputation, regardless of which of the many branches of law they work in, maintaining their status and dignity, and in the end - they emphasize the status and dignity of our glorious state - Ukraine!
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мамчарук А., Шаповаленко Н.М. ПРАВИЛЬНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА МОВЛЕННЯ ЮРИСТА. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття», 11 травня 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 114 - 117.