Судова експертиза у площині реалізації права на справедливий суд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Стаття містить дослідження сутності судової експертизи з огляду на реалізацію права на справедливий суд у процесуальному законодавстві України через призму положень Концепції про захист прав людини і основоположних свобод, напрацювань судової практики судів України та Європейського Суду з прав людини. The article contains a study of the essence of forensic examination in view of the implementation of the right to a fair trial in the procedural legislation of Ukraine through the prism of the provisions of the Concept on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the development of the judicial practice of the courts of Ukraine and the European Court of Human Rights.
Опис
Ключові слова
судова експертиза,право на справедливий суд, верховенство права, загальність сторін, рівність учасників, юридична визначеність, forensic examination, the right to a fair trial, the rule of law, commonality of parties, equality of participants, legal certainty
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Судова експертиза у площині реалізації права на справедливий суд. Науковий вісник ДДУВС. 2022. № 3. С. 192 - 200.