Формування у курсантів ВНЗ МВС України готовності до правоохоронної діяльності у процесі фізичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОЮІ НУВС
Анотація
У монографії дослідженно проблему теорії та методики професійної освіти. Автори розкрили методику та тенденції формування готовності курсантів до пра- воохоронної діяльності в процесі занять спеціальної фізичної підготовки. Монографія адресована викладачам, аспірантам, ад’юнктам, магістрам, а також науковцям, які досліджують споріднені проблеми педагогіки вищої школи. The monograph examines the problem of theory and methods of vocational education. The authors revealed the methodology and trends in the formation of cadets' readiness for law enforcement activities in the process of special physical training. The monograph is addressed to teachers, graduate students, associate professors, masters, as well as scientists who study related problems of higher school pedagogy.
Опис
Ключові слова
проблема готовності до професійної діяльності,методика формування готовності курсантів, готовність курсантів до правоохоронної діяльності, problem of readiness for professional activity, methods of formation of readiness of cadets, readiness of cadets for law enforcement activity
Бібліографічний опис
Яворська Г.Х.,Шалаєв В.М. Формування у курсантів ВНЗ МВС України готовності до правоохоронної діяльності у процесі фізичної підготовки: моногр. / Яворська Г.Х.,Шалаєв В.М – О.: ОЮІ НУВС, 2007. - 115 с.
Зібрання