Сутність розшукових дій (гласних і негласних) у кримінальному провадженні ( відповідно до КПК України від 13 квітня 2012 р.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті автор розглядає сутність розшукових і негласних дій відповідно до КПК України. In the article the author examines the essence of detective and secret acts in accordance with the CPC of Ukraine. В статье автор рассматривает сущность розыскных и негласных действий в соответствии с УПК Украины.
Опис
Ключові слова
докази, кримінальні провадження, слідчі й розшукові дії, evidence, criminal proceedings, investigative and investigative actions, доказательства, уголовные производства, следственные и розыскные действия
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Сутність розшукових дій (гласних і негласних) у кримінальному провадженні ( відповідно до КПК України від 13 квітня 2012 р.) // Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 173 - 179.