ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Адміністративно-правовий статус є одним із аспектів (видів, проявів) загального правового статусу, серцевиною якого, на думку більшості науковців, є сукупність суб’єктивних прав та обов’язків, закріплених нормами адміністративного права, які реалізуються зазначеним органом у рамках адміністративних правовідносин та поза ними. Administrative legal status is one of the aspects (types, manifestations) of the general legal status, the core of which, according to most scientists, is a set of subjective rights and obligations, established by the norms of administrative law, which are implemented by the specified body within the framework of administrative legal relations and beyond them.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бондарук, В. ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.87-89.